Reprezentowanie klienta przed organami władzy publicznej, w tym sądami, oraz innymi podmiotami prawa i osobami fizycznym

Zawieranie i analiza umów cywilnoprawnych i innych dokumentów określających relacje klienta – wewnątrz firmy i na zewnątrz

Udział w negocjacjach biznesowych, skuteczne mediacje w sporach z innymi podmiotami prawa, klientami itp.

Stała, bieżąca obsługa prawna spółek prawa handlowego, połączona z doradztwem biznesowym i podatkowym

Skutecznie i bez zwłoki

dla dobra i bezpieczeństwa klienta

Radcowie prawni w Warszawie i okolicach to potężna grupa – warszawska Okręgowa Izba Radców Prawnych skupia ich ponad 9,5 tys., nie licząc aplikantów radcowskich. Wybór tego właściwego nie jest więc łatwy.

Co wyróżnia skutecznego radcę prawnego? W Warszawie i w każdym innym miejscu – przede wszystkim doświadczenie. I to nie tylko stricte radcowskie, ale także biznesowe i życiowe. To pierwsze pozwala łączyć doradztwo prawne z biznesowym i podatkowym, co jest dziś niezbędne dla efektywnej obsługi przedsiębiorstw. To drugie pozwala przewidywać skutki różnych decyzji i konstruować strategię działania tak, by doprowadziła do wyznaczonego celu jak najmniejszym kosztem.

W trudnościach odwołuj się do rozumu

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia skutecznego radcy prawnego.

Skuteczna i wszechstronna

Obsługa prawna firm

f-img1

Stała, bieżąca, obsługa prawna w pełnym zakresie lub pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów

Doradztwo przy zakładaniu, prowadzeniu i likwidacji działalności gospodarczej oraz zmianie jej formy prawnej

Rzetelność w ocenie sytuacji i stanie na straży interesu klienta, w tym jego bezpieczeństwa i pieniędzy